Search form

มาระโก 14:13

13พระเยซู​ก็​ใจ๊​สาวก​สอง​คน​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม บอก​เขา​ว่า “หื้อ​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​จะ​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​แบก​น้ำหม้อ​มา​หา​หมู่​ต้าน หื้อ​ตวย​คน​นั้น​ไป