Search form

มาระโก 14:14

14เขา​เข้า​เฮือน​หลัง​ใด​ก็​หื้อ​บอก​เจ้าของ​เฮือน​นั้น​ว่า ‘อาจ๋ารย์​หื้อ​หมู่​เฮา​มา​ถาม​ว่า ห้อง​ตี้​เปิ้น​จะ​กิ๋น​มื้อ​ปัสกา​กับ​หมู่​สาวก​นั้น​อยู่​ตัง​ใด’