Search form

มาระโก 14:16

16แล้ว​สาวก​สอง​คน​นั้น​ก็​ออก​ไป เข้า​ไป​ใน​เมือง แล้ว​ก็​ปะ​กู้​อย่าง​ตี้​พระเยซู​บอก​ไว้​ตึงหมด หมู่​เขา​ก็​ได้​จัด​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ไว้