Search form

มาระโก 14:18

18ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​กิ๋น​อยู่​นั้น พระเยซู​อู้​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน​จะ​หักหลัง​เฮา คน​นั้น​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​ตวย​หมู่​เฮา​ตี้​นี้”