Search form

มาระโก 14:22

ก๋าน​ตั้ง​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง

22ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น​อยู่​นั้น พระเยซู​หยิบ​เข้าหนมปัง​ขึ้น​มา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า แล้ว​บิ​ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก อู้​ว่า “นี่​คือ​ก๋าย​ของ​เฮา หื้อ​ฮับ​เอา​ไป​กิ๋น​เต๊อะ”