Search form

มาระโก 14:24

24พระองค์​อู้​ว่า “สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​ถ้วย​นี้​คือ​เลือด​ของ​เฮา​ตี้​จะ​ไหล​ออก​มา เปื้อ​รับรอง​พันธสัญญา​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​คน​ตังหลาย