Search form

มาระโก 14:3

มารีย์​เอา​น้ำมัน​หอม​ชโลม​พระเยซู

3ต๋อน​นั้น​พระเยซู​อยู่​ตี้​หมู่​บ้าน​เบธานี​ใน​บ้าน​ของ​ซีโมน​คน​ตี้​เกย​เป๋น​ขี้ตู้ด ต๋อน​ตี้​พระองค์​ก่ำลัง​กิ๋น​ข้าว มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​เข้า​มา​หา นาง​ก๋ำ​ขวด​ใส่​น้ำมัน​หอม​นารดา​บริสุทธิ์​รากา​แปง​ขนาด นาง​ตุ๊บ​ปาก​ขวด​ถอก​น้ำมัน​หอม​นั้น​ลง​บน​หัว​ของ​พระองค์