Search form

มาระโก 14:32

พระเยซู​อธิษฐาน​อยู่​คน​เดียว

32พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ปา​กั๋น​ไป​ตี้​นึ่ง​จื้อ​ว่า เกทเสมนี พระองค์​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “นั่ง​ถ้า​อยู่​ตี้​นี่​เน่อ เฮา​จะ​ไป​อธิษฐาน”