Search form

มาระโก 14:38

38หื้อ​เฝ้า​หละวัง​กับ​อธิษฐาน​ตวย เปื้อ​ว่า​ต้าน​จะ​บ่ตก​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​ก๋าน​ลองใจ๋ เถิง​ว่า​จิตใจ๋​ฝ่าย​วิญญาณ​ใค่​ยอม​เยียะ แต่​ตั๋ว​ของ​คน​เฮา​ยัง​อ่อนแอ​อยู่”