Search form

มาระโก 14:40

40แล้ว​เตียว​ปิ๊ก​มา​หา​สาวก​สาม​คน​นั้น​แหม ก็​หัน​หมู่​เขา​ยัง​หลับ​อยู่ ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​มืน​ต๋า​บ่ขึ้น หมู่​สาวก​ก็​บ่ฮู้​จะ​อู้​อะหยัง​กับ​พระองค์​ดี