Search form

มาระโก 14:41

41พระองค์​ก็​เตียว​ปิ๊ก​ไป​อธิษฐาน​แหม​เตื้อ​นึ่ง เมื่อ​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​เขา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม จึง​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ยัง​หลับ​หื้อ​หาย​อิด​อยู่​แหม​กา ปอ​แล้ว เถิง​เวลา​ตี้​บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​หักหลัง​ยก​หื้อ​หมู่​คน​บาป​แล้ว