Search form

มาระโก 14:5

5ถ้า​เอา​น้ำมัน​หอม​นี้​ไป​ขาย ก็​จะ​ได้​สตางค์​เถิง​สาม​ร้อย​ป๋าย จะ​เอา​สตางค์​นั้น​ไป​ปั๋น​หื้อ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น​ก็​ได้” หมู่​เขา​ปา​กั๋น​หลุ้ม​ว่า​หื้อ​แม่ญิง​คน​นั้น