Search form

มาระโก 14:51

51มี​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นึ่ง​ตุ๊ม​ก้า​ผ้า​ลินิน​ผืน​เดียว​เต้าอั้น​เตียว​ถ่อม​ตวย​พระองค์​ไป คน​หมู่​นั้น​ก็​ปา​กั๋น​ยับ​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น