Search form

มาระโก 14:55

55หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​สมาชิก​สภา​จาว​ยิว​ปา​กั๋น​เซาะ​หา​พยาน​มา​ใส่ฮ้าย​พระเยซู เปื้อ​จะ​ฆ่า​พระองค์​เหีย แต่​บ่ปะ