Search form

มาระโก 14:6

6แต่​พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​ว่า​หื้อ​นาง ไป​ยุ่ง​กับ​นาง​เยียะ​หยัง นาง​ได้​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ดี​งาม​หื้อ​กับ​เฮา