Search form

มาระโก 14:62

62พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “แม่น​แล้ว เฮา​เป๋น แล้ว​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​บุตรมนุษย์​นั่ง​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ กับ​จะ​ลง​มา​บน​เมฆ​ใน​ฟ้า​สวรรค์”