Search form

มาระโก 14:65

65แล้ว​บาง​คน​ถ่ม​น้ำลาย​ใส่​หน้า​พระองค์ ปิด​หน้า​พระองค์​ไว้​กับ​บุบ​ตี๋​พระองค์ แล้ว​อู้​หย้อ​พระองค์​ว่า “ตวาย​มา​กำ​ลอ​ว่า ใผ​ตบ​หน้า​เจ้า” หมู่​ยาม​ก็​ปา​พระองค์​ไป แล้ว​ตบ​พระองค์​ตวย