Search form

มาระโก 14:70

70เปโตร​ก็​ปฏิเสธ​แหม​เตื้อ ต่อ​มา​สัก​กำ​นึ่ง คน​ตังหลาย​ตี้​ยืน​อยู่​ตี้​หั้น​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “เจ้า​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​แน่ๆ ย้อน​ว่า​เจ้า​เป๋น​จาว​กาลิลี​เหมือน​กั๋น”