Search form

มาระโก 14:72

72บ่ากอง​เปโตร​อู้​ออก​มา​จาอั้น ไก่​ก็​ขัน​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง เปโตร​ก็​เลย​กึ๊ด​เถิง​กำ​อู้​ตี้​พระเยซู​เกย​บอก​เขา​ว่า “ก่อน​ไก่​ขัน​สอง​เตื้อ ต้าน​จะ​บอก​ว่า​บ่ฮู้จัก​เฮา​เถิง​สาม​เตื้อ” แล้ว​เขา​ก็​ไห้​ออก​มา​บ่า​เดียว​นั้น​เลย