Search form

มาระโก 15:14

14ปีลาต​ถาม​ว่า “เขิง​เขา​เยียะ​หยัง เขา​เยียะ​อะหยัง​ผิด” แต่​คน​ตังหลาย​ซ้ำ​เอิ้น​เสียง​ดัง​ขึ้น​เหลือ​เก่า​ว่า “เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน”