Search form

มาระโก 15:15

15ปีลาต​จะ​เอาใจ๋​หมู่​เขา จึง​ป่อย​บารับบัส​หื้อ​หมู่​เขา​ไป กับ​สั่ง​หื้อ​เฆี่ยน​พระเยซู แล้ว​หื้อ​หมู่​ทหาร​เอา​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน