Search form

มาระโก 15:16

หมู่​ทหาร​เยาะเย้ย​พระเยซู

16หมู่​ทหาร​ปา​พระเยซู​เข้า​ไป​ตี้​ศูนย์บัญชาก๋าน​ใหญ่​ของ​โรมัน​ตี้​จื้อ​ว่า ปรีโทเรียม แล้ว​ฮ้อง​หมู่​ทหาร​ตึง​ก๋อง​มา​จุมนุม​กั๋น