Search form

มาระโก 15:17

17หมู่​เขา​เอา​เสื้อ​คุม​สี​ม่วง​มา​นุ่ง​หื้อ​พระองค์ แล้ว​เอา​กิ่ง​ไม้​ตี้​มี​หนาม​มา​แป๋ง​เป๋น​มงกุฎ แล้ว​เอา​สุบ​หัว​หื้อ​พระองค์