Search form

มาระโก 15:21

พระเยซู​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน

21ต๋อน​ตี้​ปา​พระองค์​ไป​ต๋าม​หนตาง​นั้น ก็​ปะ​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ลุก​บ้าน​นอก​มา เขา​จื้อ​ซีโมน​มา​จาก​เมือง​ไซรีน เป๋น​ป้อ​ของ​อเล็กซานเดอร์​กับ​รูฟัส หมู่​ทหาร​ก็​เข​ซีโมน​แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​แตน​พระเยซู​ไป