Search form

มาระโก 15:24

24แล้ว​หมู่​เขา​ก็​เขิง​พระองค์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน กับ​เอา​เสื้อผ้า​ของ​พระองค์​มา​จก​เบอร์​แบ่ง​กั๋น เปื้อ​ผ่อ​ว่า​ใผ​จะ​ได้​อะหยัง​พ่อง