Search form

มาระโก 15:31

31หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ปา​กั๋น​เยาะเย้ย​พระองค์​ใน​วง​ของ​หมู่​เขา​เหมือน​กั๋น​ว่า “เขา​จ้วย​จีวิต​คน​อื่น​หื้อ​รอด​จีวิต​ได้ แต่​จ้วย​จีวิต​ตั๋ว​เก่า​บ่ได้