Search form

มาระโก 15:44

44ปีลาต​ก็​อิกขะหลิก​ใน​ใจ๋​ตี้​พระเยซู​ต๋าย​เวย​ขนาด​นี้​แล้ว จึง​ฮ้อง​นายร้อย​ทหาร​คน​นึ่ง​มา​ถาม​ว่า​พระเยซู​ต๋าย​แล้ว​กา