Search form

มาระโก 15:7

7ใน​เวลา​นั้น​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​บารับบัส​ถูก​ยับ​ขัง​คอก​ฮ่วม​กับ​กบฏ​คน​อื่นๆ เซิ่ง​หมู่​เขา​ได้​ฆ่า​คน​ต๋าย​หละหว่าง​ก่อ​ก๋าน​วุ่นวาย