Search form

มาระโก 16:1

พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

1เมื่อ​วัน​สะบาโต​ป๊น​ไป​แล้ว มารีย์​จาว​มักดาลา นาง​สะโลเม กับ​มารีย์​แม่​ของ​ยากอบ ไป​ซื้อ​เครื่องหอม​มา เปื้อ​จะ​ชโลม​ศพ​ของ​พระเยซู​ต๋าม​ธรรมเนียม​จาว​ยิว