Search form

มาระโก 16:18

18เขา​จะ​หยุบ​งู​ปิ๊ด​ได้ ถ้า​กิ๋น​ของ​มี​ปิ๊ด​ก็​จะ​บ่เป๋น​อันตราย​ต่อ​เขา เขา​จะ​เอา​มือ​วาง​บน​ตั๋ว​คน​ป่วย คน​หมู่​นั้น​ก็​จะ​หาย​ป่วย”