Search form

มาระโก 16:20

20แล้ว​หมู่​สาวก​ก็​ออก​ไป​เตสนา​สั่ง​สอน​กู้​ตี้​กู้​แห่ง องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ก็​เยียะ​ก๋าน​ตวย​หมู่​เขา โดย​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​หมู่​เขา​เยียะ​หมายสำคัญ​เปื้อ​พิสูจน์​ว่า กำสอน​ของ​เขา​เป๋น​เรื่อง​แต๊