Search form

มาระโก 16:5

5หมู่​เขา​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ ก็​หัน​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นึ่ง​นุ่ง​เสื้อ​คุม​สี​ขาว นั่ง​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา หมู่​เขา​ก็​สะดุ้ง​ตกอกตกใจ๋