Search form

มาระโก 2:12

12คน​ง่อย​นั้น​ก็​ลุก​ขึ้น แบก​ตี้นอน​แล้ว​เตียว​ปิ๊ก​บ้าน​ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​คน​ตังหลาย คน​ตึงหมด​ก็​ปา​กั๋น​งืด​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า “เฮา​บ่เกย​ฮู้​บ่เกย​หัน​อะหยัง​จาอี้​สัก​เตื้อ”