Search form

มาระโก 2:14

14กวม​เวลา​ตี้​พระองค์​เตียว​มา​ต๋าม​ตาง​นั้น ก็​หัน​คน​เก็บ​ภาษี​คน​นึ่ง​จื้อ​เลวี​ลูก​ของ​อัลเฟอัส​นั่ง​อยู่​ตี้​ด่าน​เก็บ​ภาษี พระองค์​อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ” เลวี​ก็​ลุก​ขึ้น​ตวย​พระองค์​ไป