Search form

มาระโก 2:21

21“บ่มี​ใผ​เอา​ผ้า​ใหม่​มา​ปะ​เสื้อผ้า​เก่า ถ้า​เยียะ​จาอั้น เมื่อ​ผ้า​ใหม่​หด​ก็​จะ​จั๊ก​เสื้อผ้า​ผืน​เก่า​ปุด​นัก​เหลือ​เก่า