Search form

มาระโก 2:22

22บ่มี​ใผ​เอา​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่ๆ ใส่​ถง​หนัง​เก่า ย้อน​ว่า​ถ้า​เยียะ​จาอั้น​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่​นั้น​จะ​เยียะ​หื้อ​ถง​หนัง​เก่า​แตก เหล้า​องุ่น​ตึง​ถง​หนัง​ก็​จะ​ใจ๊​บ่ได้ เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถง​หนัง​ใหม่”