Search form

มาระโก 2:25

25พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​พระคัมภีร์​เรื่อง​ตี้​กษัตริย์​ดาวิด​เยียะ​ต๋อน​ตี้​ต้าน​กับ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว​กา