Search form

มาระโก 3:1

พระเยซู​ฮักษา​คน​มือ​ลีบ

1พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​แหม มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มือ​เผิก​นึ่ง​ของ​เขา​ลีบ​อยู่​ตี้​หั้น