Search form

มาระโก 3:13

พระเยซู​เลือก​หมู่​อัคร​สาวก​สิบ​สอง​คน

13หลัง​จาก​นั้น​พระเยซู​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​ม่อน​นึ่ง แล้ว​พระองค์​เปิงใจ๋​จะ​ฮ้อง​คน​ใด​ก็​ฮ้อง​คน​นั้น​ตวย​พระองค์​ไป หมู่​เขา​ก็​มา​หา​พระองค์