Search form

มาระโก 3:14

14ตึง​หมด​มี​สิบ​สอง​คน พระองค์​แต่งตั้ง​คน​หมู่​นี้​เปื้อ​จะ​อยู่​ตวย​ต้าน กับ​จะ​ใจ๊​หมู่​เขา​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​อื่น​ฟัง พระเยซู​ฮ้อง​หมู่​เขา​ว่า​หมู่​อัคร​สาวก