Search form

มาระโก 3:20

พระเยซู​กับ​เบเอลเซบูล

20จาก​นั้น​พระองค์​ก็​ปิ๊ก​บ้าน มี​หมู่​คน​มา​ยืนออ​กั๋น​อยู่​ตี้​บ้าน​หั้น​แหม จ๋น​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​สิบ​สอง​คน​บ่มี​เวลา​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ