Search form

มาระโก 3:21

21เมื่อ​ครอบครัว​ของ​พระองค์​ได้ยิน​ข่าว​นี้ ก็​กึ๊ด​ว่า​พระองค์​เป๋น​บ้า​ไป​แล้ว จึง​ปา​กั๋น​มา​หา​เปื้อ​จะ​ยับ​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน