Search form

มาระโก 3:22

22แต่​มี​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ตี้​ลุก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​มา อู้​กั๋น​ว่า “เขา​ถูก​เบเอลเซบูล หัวหน้า​ผี​เข้า ตี้​เขา​ไล่​ผี​ออก​ได้​นั้น ก็​ย้อน​ใจ๊​อำนาจ​ของ​หัวหน้า​ผี​ตั๋ว​นี้​ละ”