Search form

มาระโก 3:26

26เหมือน​กับ​ถ้า​ซาต๋าน​ต่อต้าน​หมู่​ของ​มัน หมู่​มัน​ก็​จะ​แตกแยก​กั๋น แล้ว​ซาต๋าน​ก็​จะ​ตั้ง​อยู่​บ่ได้ แต่​จะ​หล้มจ๋ม​ไป​เต้าอั้น