Search form

มาระโก 3:31

แม่​กับ​น้อง​ของ​พระเยซู​มา​หา

31เวลา​นั้น แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว​ของ​พระเยซู​ก็​มา​ยืน​ถ้า​อยู่​ตัง​นอก หมู่​เขา​ใจ๊​คน​เข้า​ไป​ฮ้อง​พระองค์​ออก​มา