Search form

มาระโก 3:8

8กรุง​เยรูซาเล็ม แคว้น​อิดูเมอา กับ​แคว้น​ตี้​อยู่​เผิก​แม่น้ำ​จอร์แดน แล้ว​ก็​ยัง​มี​คน​ลุก​มา​จาก​แถว​เมือง​ไทระ​กับ​เมือง​ไซดอน​มา​ตวย ย้อน​ได้ยิน​เถิง​เรื่อง​ต่างๆ ตี้​พระองค์​เยียะ​มา