Search form

มาระโก 4:11

11พระองค์​ตอบ​ว่า “ข้อ​ล้ำเลิ็ก​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ได้ ส่วน​หมู่​คน​อื่นๆ นั้น จะ​อู้​หื้อ​ฟัง​เป๋น​กำเผียบ​เต้าอั้น