Search form

มาระโก 4:12

12เปื้อ​ว่า

‘หมู่​เขา​ผ่อ​แล้ว​ผ่อ​แหม​แต่​จะ​บ่หัน

ฟัง​แล้ว​ฟัง​แหม​แต่​จะ​บ่เข้าใจ๋

ถ้า​เขา​หัน ถ้า​เขา​เข้าใจ๋

เขา​ก็​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​พระเจ้า แล้ว​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ’ ”