Search form

มาระโก 4:13

กำ​อธิบาย​กำเผียบ​เรื่อง​จาวนา​หว่าน​พืช

13แล้ว​พระเยซู​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เข้าใจ๋​กำเผียบ​นั้น​เตื้อ​กา แล้ว​จะ​เข้าใจ๋​กำเผียบ​อื่นๆ ได้​จาใด