Search form

มาระโก 4:21

ต๋าม​โกม​แล้ว​บัง​ไว้

21แล้ว​พระองค์​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “มี​ใผ​พ่อง​เมื่อ​ต๋าม​โกม​ไฟ​แล้ว​จะ​เอา​ถัง​ควบ​ไว้ กาว่า​เอา​ไป​ซุก​ไว้​ปื๊น​เตียง​เหีย แต่​จะ​บ่เอา​ไป​ตั้ง​บน​ตั่ง​ไว้​กา